Директор

Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије

Јован Воркапић постављен је на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, на пет година, Решењем Владе 07. децембра 2016. године.

Поново је постављен на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије 08. децембра 2021. године, на пет године, Решењем Владе 24 Број: 119-10639/21.