Именик Републичке дирекције за имовину

Телефонска комуникација са странкама

Више информација везаних за телефонску комуникацију Републичке дирекција за имовину Републике Србије са странкама погледајте на овом ЛИНКУ

 

          На основу прописане дужности обавештавамо странке и грађане о начину остваривања права и обавеза из делокруга рада Републичке дирекције за имовину РС (члан 79) Закона, уводи се време за телефонску комуникацију са странкама радним данима од 09:30 до 11:30 часова (изузев представника државних органа и организација) као и примереног начина комуникације, у ком времену је запослени дужан да се јави и прижи информацију у складу са сазнањима и динамиком решавања предмета, телефонски.

 

          У време након 11:30 државни службеник нема ту обавезу, из разлога стварања услова за ефикасан рад на свом радном месту.

 

          Запослени су дужни  да се придржавају наведеног, под претњом последице пропуштања ове дужности.

 

          Предметно обавештење учинити доступним свим запосленима у Дикрекцији као и јавности на електронској презентацији органа.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Краља Милана 16

11000 Београд

 

Кабинет директора - Директор Joван Воркапић

 

тel.:+ 381 11 3200890 ; + 381 11 3200889

direkcija@rdi.gov.rs

Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

Помоћник директора Драгана Гођевац Обрадовић

 

тел: + 381 11 3200817 ; + 381 11 3200895

dragana.godjevac-obradovic@rdi.gov.rs

 

Сектор за имовински поступак

Помоћник директора Александра Гавриловић

 

тел: + 381 11 3200874 ; + 381 11 3200846

aleksandra.gavrilovic@rdi.gov.rs

Сектор за грађевинско земљиште

Помоћник директора Ирена Марковић

 

тел: + 381 11 3200816 ; + 381 11 3200835

irena.markovic@rdi.gov.rs

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Помоћник директора Јелена Аничић

 

тел: + 381 11 3200839 ; + 381 11 3346397

jelena.anicic@rdi.gov.rs

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Помоћник директора Гордана Стијовић

 

Тел: + 381 11 3200821

gordana.stijovic@rdi.gov.rs

Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима

Помоћник директора Ђорђије Рогановић

 

тел: + 381 11 3200830

djordjije.roganovic@rdi.gov.rs