Именик Републичке дирекције за имовину

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Краља Милана 16

11000 Београд

 

Кабинет директора - Директор Joван Воркапић

 

тel.:+ 381 11 3200890 ; + 381 11 3200889

direkcija@rdi.gov.rs

Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

Помоћник директора Драгана Гођевац Обрадовић

 

тел: + 381 11 3200817 ; + 381 11 3200895

dragana.godjevac-obradovic@rdi.gov.rs

 

Сектор за имовински поступак

Помоћник директора Александра Гавриловић

 

тел: + 381 11 3200874 ; + 381 11 3200846

aleksandra.gavrilovic@rdi.gov.rs

Сектор за грађевинско земљиште

Помоћник директора Ирена Марковић

 

тел: + 381 11 3200816 ; + 381 11 3200835

irena.markovic@rdi.gov.rs

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Помоћник директора Јелена Аничић

 

тел: + 381 11 3200839 ; + 381 11 3346397

jelena.anicic@rdi.gov.rs

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Помоћник директора Гордана Стијовић

 

Тел: + 381 11 3200821

gordana.stijovic@rdi.gov.rs

Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима

Помоћник директора Ђорђије Рогановић

 

тел: + 381 11 3200830

djordjije.roganovic@rdi.gov.rs