МЕНИ
Насловна » Oгласи

Oгласи

19.05.2022.

ОГЛАС БР. 8
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 20.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

10.05.2022.

Решење
Министартва заштите животне средине

Преузмите документ

Преузмите документ - превод на босански

који се објављује дана 11.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

06.05.2022.

ОГЛАС
ради давања дела непокретности у закуп ради постављања вендинг и снек апарата путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 06.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

18.04.2022.

ОГЛАС БР. 7
о давању у закуп непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 19.04.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

24.03.2022.

ПОНИШТАЈУ ДЕЛА ОГЛАСА БРОЈ 5

Преузмите документ

који се објављује дана 25.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

17.03.2022.

ОГЛАС
ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 18.03.2022. у дневном листу Политика.

15.03.2022.

ОГЛАС БР. 6
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 16.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

10.03.2022.

ОГЛАС БР. 5
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 11.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

08.03.2022.

ОГЛАС БР. 4
ради отуђења непокретности из својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 09.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

07.03.2022.

ОГЛАС БР. 3
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 07.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

01.03.2022.

ОГЛАС БР. 2
ради отуђења превозног средства - брода-потиснице ''Никола'' јединственог идентификационог броја 36000166 у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

Преузмите Образац понуде и изјаве

који се објављује дана 02.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

17.01.2022.

ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 17.01.2022. у дневним новинама.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво