МЕНИ

Директор

Јован Воркапић, постављен на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, на пет година, Решењем Владе од 07 децембра 2016 године

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво