МЕНИ

Помоћници

Гордана Стијовић, Решењем о настављању рада на положају помоћника директора,постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије- Сектор за управљање и располагање имовином у јавној својини стеченом по сили закона, на пет година,Решењем Владе од 08 марта 2018 године.

Снежана Вукотић, Решењем о настављању рада на положају помоћника директора, постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину- Сектор за грађевинско земљиште , на пет година, Решењем Владе од 08. марта 2018 године.

Александра Гавриловић, постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике србије- Сектор за имовински поступак, на пет година, Решењем Владе од 29 децембра 2016 године.

Драгана Гођевац Обрадовић, постављена на положај вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије- Сектора за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије, од 16. 03.2018 на шест месеци.

Др Радомир Тешић, постављен на положај вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије-Сектора за финансијско-материјалне и опште послове.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво