МЕНИ
Насловна » Oгласи

Oгласи

02.06.2021.

ОГЛАС БР. 9
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 02.06.2021. у дневном листу Српски телеграф.

25.05.2021.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Преузмите документ

14.05.2021.

ОГЛАС БР. 8
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који оглас се објављује дана 15.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

12.05.2021.

ОГЛАС БР. 7
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 12.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

10.05.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РС

Преузмите документ

07.05.2021.

ОГЛАС БР. 5
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 07.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

29.04.2021.

ОГЛАС БР. 6
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Понуде и изјаве

који оглас се објављује дана 04.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

21.04.2021.

ОГЛАС БР. 4
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који оглас се објављује дана 22.04.2021. у дневном листу Српски телеграф.

16.04.2021.

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА БР. 2

Преузмите документ

који се објављује дана 19.04.2021. у дневном листу Српски телеграф.

16.04.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за пoдношење понуда по VI Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC1-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије, објављеном дана 03. марта 2021. годинe

Преузмите документ

08.04.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Текст Јавног позива за прикупљање писмених понуда за извођење радова – реконстукција и надоградња постојећег склоништа у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр. 43, на кат. парц. бр. 6770 КО Нови Београд, по моделу суинвестирања, може се преузети на званичној интернет страници Јавног предузећа за склоништа из Београда

11.03.2021.

ОГЛАС БР. 3
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 12.03.2021. у дневном листу Српски телеграф.

10.03.2021.

ОГЛАС БР. 2
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који оглас се објављује дана 11.03.2021. у дневном листу Српски телеграф.

19.01.2021.

ОГЛАС БР. 1
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 19.01.2021. у дневном листу Српски телеграф.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво