МЕНИ
Насловна » Oгласи

Oгласи

09.12.2019.

ОГЛАС БРОЈ 27
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 09.12.2019. године.

06.12.2019.

ИСПРАВКА ОГЛАСА БРОЈ 28
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите исправку огласа у PDF формату

25.11.2019.

ОГЛАС БРОЈ 28
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 25.11.2019. године.

15.11.2019.

ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ РС

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Политика дана 15.11.2019. године.

04.11.2019.

ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 05.11.2019. године.

01.11.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС бр.25
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

Списак непокретности у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 01.11.2019. године.

28.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите образац понуде у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 29.10.2019. године.

28.10.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - АЛКОХОЛНИХ ДЕСТИЛАТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 28.10.2019. године.

24.10.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 25.10.2019. године.

07.10.2019.

ОГЛАС БР. 23
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

Списак непокретности које су предмет давања у закуп по огласу број 23

24.09.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 25.09.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

12.09.2019.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите исправку огласа у PDF формату

09.09.2019.

ОГЛАС
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 09.09.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

29.07.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 21
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 29.07.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

25.07.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЖУБОР“ У КУРШУМЛИЈСКОЈ БАЊИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

25.07.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЧИНИ КАТ. ПАРЦ. БР. 2041 КО ВРАЊСКА БАЊА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

17.07.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 20
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите списак непокретности у PDF формату

16.07.2019.

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ ПАРКИНГА И ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

Преузмите оглас у PDF формату

08.07.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 19
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

05.06.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 13
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 13.06.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

05.06.2019.

ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

који је објављен у дневним новинама Српски телеграф дана 03.06.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

30.05.2019.

ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 30.05.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите Списак непокретности у PDF формату

29.05.2019.

ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА „ПРЕШЕВО“ И „БАТРОВЦИ“, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ, ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 30.05.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

23.05.2019.

ОГЛАС БР. 15
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 24.05.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

17.05.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневном листу Политика, дана 17.05.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

16.05.2019.

ОГЛАС БР. 14
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 17.05.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

30.04.2019.

ОГЛАС БР. 12
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 30.04.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

24.04.2019.

ОГЛАС БР.11
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 25.04.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите Списак непокретности у PDF формату

22.04.2019.

ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 23.04.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите Списак непокретности у PDF формату

19.04.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЖУБОР“ У КУРШУМЛИЈСКОЈ БАЊИ

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 20.04.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

02.04.2019.

ОГЛАС БР.9
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 03.04.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.03.2019.

ОГЛАС БР.7
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 27.03.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.03.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 27.03.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

20.03.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 20.03.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите табелу у XLS формату

18.03.2019.

ИСПРАВКУ НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ОБЈАВЉЕНог У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ“ ДАНА 06.03.2019. ГОДИНЕ

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 19.03.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

05.03.2019.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 06.03.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

01.03.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСAНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

27.02.2019.

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА
и стављање ван снаге огласа

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 28.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

26.02.2019.

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА
(Оглас бр. 29)

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 27.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

18.02.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС
бр. 5 РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 18.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

15.02.2019.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 15.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

12.02.2019.

ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА НОВОИЗГРАЂЕНОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „ХОРГОШ“, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ, ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 12.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

06.02.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 06.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

05.02.2019.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – ПЛОВИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 05.02.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 2
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 31.01.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

21.01.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 1
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 22.01.2019. године.

Преузмите оглас у PDF формату

11.12.2018.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 12.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

10.12.2018.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 11.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите табелу у XLS формату

07.12.2018.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 08.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

28.11.2018.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ИЗ БЕОГРАДА, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, КОЈЕ ЧИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ТОГ ИНСТИТУТА ''ВРМАЦ'', У ПРЧЊУ, У ЦРНОЈ ГОРИ

а који се објављује у дневним новинама ,,Побједа” у Црној Гори и Српском телеграфу, дана 29.11.2018 године.

Преузмите јавни позив у PDF формату

9.11.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите јавни позив у PDF формату

1.11.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 2.11.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп објеката јавног тоалета на граничном прелазу „Прешево“, прикупљањем писаних, затворених понуда

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 19.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РС ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РС

Преузмите јавни позив у PDF формату

17.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 17.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

17.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 17.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

10.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 8
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 10.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

06.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 12
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

05.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШИХ РЕПУБЛИКА ЧЛАНИЦА СФРЈ

а који се објављује у дневном листу ПОЛИТИКА дана 05.09.2018. године и првом наредном броју Службеног гласника РС.

Преузмите јавни позив у PDF формату

Образац пријаве

03.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 5
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 03.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Списак непокретоности

07.08.2018.

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07 августа 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

13.07.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 13 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

12.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 10 о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 13 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 9 О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 11 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

04.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 7 РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 05 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.06.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 6 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 27 јуна 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

07.06.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07 јуна 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

21.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 22 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

15.05.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 4 О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 16 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

14.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 15 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

11.05.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 3 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 14 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

09.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 10 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

04.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 04 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 27 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

25.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЖУБОР“ У КУРШУМЛИЈСКОЈ БАЊИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 25 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

25.04.2018.

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 25 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

13.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 13 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

26.03.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА-ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ВОЗИЛА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 26 марта 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

15.03.2018.

ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „БАТРОВЦИ“

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 15 марта 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

20.02.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 21.02.2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЈАВНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 31.01.2018 године

Преузмите оглас у PDF формату

25.01.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 25.01.2018 године

Преузмите оглас у PDF формату

22.12.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 23.12.2017 године

Преузмите оглас у PDF формату

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво