МЕНИ
Насловна » Oгласи

Oгласи

13.09.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда

који је објављен у дневном листу ,, Српски телеграф“ дана 13.09.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

01.09.2017.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који ће бити објављен у дневним новинама ,,Српски телеграф“ дана 02.09.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите табеларни приказ непокретности које су предмет оглашавања

24.08.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 14
О отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

који ће бити објављен у дневним новинама ,,Српски телеграф“ дана 25 08 2017 године

Преузмите оглас у PDF формату

18.08.2017.

ИСПРАВКА ОГЛАСА ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ОБЈАВЉЕНОГ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ПОБЈЕДА“ДАНА 11.АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

која ће бити објављена 19. августа 2017. године у дневним новинама "ПОБЈЕДА" - Црна Гора

Преузмите оглас у PDF формату

11.08.2017.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ

Објављен у дневним новинама "ПОБЈЕДА" у Републици Црна Гора, дана 11. августа 2017.

Преузмите оглас у PDF формату

02.08.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 5)

Објављен 02.08.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављен 31.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

14.07.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 13
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Објављен 14.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOCX формату

12.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 12.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOCX формату

11.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOC формату

11.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOC формату

10.07.2017.

ОГЛАС БР. 3
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 10.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOCX формату

23.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 5)

Објављен 23.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

23.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 23.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 12
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Објављен 21.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.06.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 21.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 10
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 09.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

07.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 11
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 07.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

01.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 01.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

01.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 01.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

25.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 25.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

19.05.2017.

ОГЛАС бр. 9
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Објављен 19.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

11.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

05.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 05.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

24.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 8
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 24.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

24.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 24.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 7
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 21.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 6
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 21.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

18.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 18.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

07.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 07.04.2017. у дневном листу „Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

06.03.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 06.03.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

02.03.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 02.03.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

28.02.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављенa 28.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

22.02.2017.

Изменa и допунa
НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ И ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

Објављенa 22.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 5
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

02.02.2017.

Изменa текста јавног огласа бр. 5

Објављенa 02.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 2
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 2
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

Исправка огласа

27.01.2017.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 27.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

26.12.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 26.12.2016. у дневним новинама НДН ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите списaк непокретности у PDF формату

25.11.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 25.11.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

28.10.2016.

ИЗМЕНA И ДОПУНA НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ И ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

Измена објављена дана 28.10.2016. године у двевном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

24.10.2016.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 24.10.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас и табелу у PDF формату

06.10.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 06.10.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.10.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 01.10.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

29.09.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 29.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

28.09.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 28.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

22.09.2016.

ОГЛАС БР. 3
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 22.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

09.09.2016.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Оглас објављен 09.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

31.08.2016.

ОГЛАС БР. 2
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 31.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

30.08.2016.

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за изградњу зграде железничке станице „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ и пратећих комерцијалних садржаја

Оглас објављен 30.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите необавезујући јавни позив у PDF формату

Non-binding call invitation for collection of letters of interest for construction of the BELGRADE CENTER railway station building and accompanying commercial facilities

Изјава о чувању поверљивих података

30.08.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 28)

Оглас објављен 30.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.08.2016.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 25.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.08.2016.

О Г Л А С
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 02.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

29.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 29.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

21.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 21.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

21.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 21.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 11.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“

Оглас објављен 11.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

17.06.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 2
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 17.06.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда (Оглас бр. 3)

Оглас објављен 09.06.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

Питања и одговори у вези каталошке документације поводом Јавног Огласа за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда (Оглас бр. 3)

06.06.2016.

О Г Л А С
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите списак возила у XLS формату

Напомена 1

Напомена 2

27.05.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 27.05.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

24.05.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 24.05.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

20.05.2016.

ОГЛАС
ради отуђења непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Оглас објављен 21.05.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

16.04.2016.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 16.04.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.04.2016.

ОГЛАС
ради отуђења покретних ствари-возила у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Оглас објављен 01.04.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.03.2016.

ОГЛАС
о Отуђењу војних непокретности путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 25.03.2016. у дневном листу ,,Политика - додатак Некретнине“

Преузмите оглас у PDF формату

14.12.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА НИСУ ОТУЂЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 14.12.2015. у дневним листовима ,,Политика“ и ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

18.11.2015

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

а који је објављен 18.11.2015. у дневним новинама "Данас"

Преузмите документ у PDF формату

6.11.2015

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 6.11.2015. у дневним новинама ,,Политика"

Преузмите оглас у PDF формату

30.10.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 27)

Оглас објављен 30.10.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

20.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ ОГЛАСА РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 21.10.2015. године

У циљу узимања учешћа у јавном надметању за отуђење моторних возила, које ће се одржати дана 21. октобра 2015. године, у 08 часова, у згради Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2, потребно је да сви регистровани учесници надметања буду присутни у 07,30 часова, у згради Палате.

Моле се учесници да, ради уласка у зграду Палате и учешћа у надметању, буду прикладно обучени.

05.10.2015.

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 05.10.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.09.2015.

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини РС путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 25.09.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 26)

Оглас објављен 18.09.2015. год у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

03.09.2015.

Oбавештење за учеснике огласа ради отуђења моторних возила путем јавног надметања 04.09.2015.године

Преузмите оглас у PDF формату

03.09.2015.

Оглас бр.1 ради давања у закуп непокретности у јавној својини републике србије путем јавног надметања

Оглас објављен 03.09.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

15.09.2015.

Појашњења конкурсне документације, јавно надметање за давање у закуп пословног простора у објекту- гараже, СИВ, булевар Михајла Пупина бб- локал бр 4- угоститељство:

Питање бр.1:

Уколико два предузећа наступају заједнички на јавном надметању (у виду Конзорцијума), да ли се њихови биланси (2014 година) сабирају и да ли тиме испуњавају услов доле наведен:

Ставка бр. 4 - За просторе који су намењени за угоститељство или ноћни клуб: " Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 2014. Години остварио минимални промет у износу од 70.000.000 динара (седамдесет милиона динара)".

Одговор бр.1:

Општи услов неопходног финансијског капацитета - минимални промет у 2014. години у износу од 70.000.000 (седамдесет милиона динара) сматраће се испуњеним уколико двоје или више правних и/или физичких лица заједно остварују промет минимално у износу од 70.000.000 динара, с тим што је потребно поднети Уговор о конзорцијуму који предвиди солидарно јемство чланова конзорцијума.

30.07.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
„ Оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача- закупца за издавање у закуп комерцијално- пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних , затворених понуда
(Оглас бр. 2)

Оглас објављен 30.07.2015. године у дневном листу „Данас“.

Преузмите оглас у PDF формату

09.07.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 1)

Оглас објављен 09.07.2015. у дневном листу,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

03.07.2015.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање војске Србије путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 03.07. 2015. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

25.06.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА НИСУ ОТУЂЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 25.06.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

16.06.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 25)

Преузмите оглас у PDF формату

15.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

13.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво