MENI
Naslovna » Uzmi račun i pobedi

Najčešće postavljana pitanja o nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“

Kako prepoznati fiskalni račun

 


Nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima
u okviru Godine borbe protiv sive ekonomije

UZMI RAČUN I POBEDI

Godina borbe protiv sive ekonomije edukativna je kampanja koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okupljenim u Savezu za fer konkurenciju sa ciljem podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uključivanja u stvaranje boljeg društva. Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavljenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlju dobrim mestom za život. Okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima, i takmičenje opština i gradova.

Koordinatori kampanje ispred Vlade su Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.


Nagradna igra: Uzmi račun i pobedi

Cilj nagradne igre Uzmi račun i pobedi je motivisanje građana da se zainteresuju za problem sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Građani koji plaćaju bezgotovinski imaće dvostruku šansu za dobitak, jer uz fiskalne račune dobijaju i slipove sa kojima takođe mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri:

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe minimum 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01.01.2017. godine i dostave ih u kovertama koje će biti besplatne i moći će da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije.

Vreme trajanja nagradne igre:

Prikupljanje računa i slipova počinje 01.01.2017.

Slanje računa i slipova traje od 01.02.2017. do kraja marta. Planirana su ukupno četiri izvlačenja koja će biti organizovana jedanput nedeljno.

Nagrade:

Dodeljivaće se automobili, putovanja u zemlji i inostranstvu, tehnička roba. Glavna nagrada je stan u Beogradu. Nagradni fond će biti precizno definisan i objavljen u sklopu Pravila nagradne igre.

Kako se dostavljaju računi i slipovi:

Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se u besplatnim kovertama Pošte Srbije na kojima će već biti odštampan poštanski fah na koji treba poslati kovertu. Građani treba samo da popune lične podatke – ime i prezime, adresu stanovanja, lični broj i kontakt telefon. Poštarina za slanje ovih koverata takođe je besplatna.

Visina računa i slipova ne povećava šansu za dobitak. Svi računi i slipovi od 100 dinara pa naviše iz bilo koje radnje ili prodajnog mesta imaju istu šansu da učestvuju u nagradnoj igri.

Priređivač nagradne igre:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 436-994/2017 od 03. februara 2017. godine.

Partneri u realizaciji nagradne igre:

NALED i Savez za fer konkurenciju, Državna lutrija Srbije, Poreska uprava, Republički sekretarijat za javne politike.


Takmičenje gradova i opština

Paralelno sa nagradnom igrom organizovaće se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, a nagrada za najaktivnije lokalne zajednice biće besplatna wi-fi zona.

Kriterijumi za odabir najaktivnijih lokalnih zajednica:

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.


Podrška privrede

Godinu borbe protiv sive ekonomije, uključujući i nagradnu igru Uzmi račun i pobedi i tamičenje opština i gradova, podržao je veliki broj društveno odgovornih kompanija kao što su Bambi, BAT, Coca-Cola, CRH, DIS, Dunav osiguranje, Gomex, Gorenje, Heineken, JTI, Mastercard, Moj Kiosk Group, Nelt, Philip Morris, Societe Generale, Telekom – i njihov broj nastavlja da raste.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo