MENI
Naslovna » Struktura

Prikaz organizacione strukture Direkcije

Direktor
Direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije je Jovan Vorkapić.
Kontakt:
Adresa: Kralja Milana 16, 11000 Beograd
Telefon: 3287 087

Zamenik direktora
Zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije nije postavljen.
Kontakt:
Adresa: Kralja Milana 16, 11000 Beograd
Telefon: 3287 087

Osnovne unutrašnje jedinice:

Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe

U Sektoru za evidenciju i poslove uknjižbe obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za pripremu podataka i poslove uknjižbe,

1.1. Grupa za uknjižbu državne imovine,

1.2. Grupa za pripremu podataka za evidenciju,

2. Odeljenje za evidentiranje sredstava u državnoj svojini i automatsku obradu podataka

Sektor za imovinski postupak

U Sektoru za imovinski postupak poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za imovinske poslove,

1.1. Odsek za raspolaganje državnom imovinom,

1.2. Odsek za ugovaranje,

2. Odeljenje za raspolaganje stanovima, garažama i upravljanje državnom imovinom,

1.1. Grupa za sprovođenje postupka raspolaganja stanovima i garažama,

1.2. Grupa za raspodelu na korišćenje i upravljanje nepokretnostima u državnoj svojini.

Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem

U Sektoru za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za zaštitu državne imovine,

1.1. Grupa za utvrđivanje udela državne svojine

1.2. Grupa za nadzor

2. Odeljenje za kontrolu korišćenja državne imovine

1.1. Grupa za građevinsko-tehničke poslove,

3. Odeljenje za raspolaganje građevinskim zemljištem

1.1. Odsek za raspolaganje građevinskim zemljištem

1.2. Grupa za tehničke poslove.

Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona

U Sektoru za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenoj po sili zakona poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu

1.1. Odsek za upravljanje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu

(1.1.) Grupa za utvrđivanje imovine u državnoj svojini stečene po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu

1.2. Odsek za raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu.

2. Odeljenje za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja

1.1. Odsek za upravljanje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja

(1.1.) Grupa za utvrđivanje imovine u državnoj svojini stečene u postupku stečaja

1.2. Odsek za raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

U Sektoru za finansijsko-materijalne i opšte poslove poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove

1.1. Odsek za planiranje i izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo,

1.2. Grupa za finansijsko praćenje postupka upravljanja i raspolaganja sredstvima u državnoj svojini

2. Odeljenje za opšte poslove.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo