MENI
Naslovna » Kontakti

Kontakti

Kontaktirajte nas na:

REPUBLIČKA DIREKCIJA
ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: Kralja Milana 16

11000 Beograd

Srbija

e-mail adresa: direkcija@rdi.gov.rs

Kabinet direktora - Direktor Jovan Vorkapić

Tel:

+ 381 11 3200807

+ 381 11 3200811

Faks:

+ 381 11 3200807

+ 381 11 3200811

1. Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije – v.d. Pomoćnik direktora Dragana Gođevac Obradović

Tel:

+ 381 11 3200817

+ 381 11 3200895

Faks:

+ 381 11 3200817

+ 381 11 3200895

2. Sektor za imovinski postupak - Pomoćnik direktora Aleksandra Gavrilović

Tel:

+ 381 11 3200874

+ 381 11 3200846

Faks:

+ 381 11 3200874

+ 381 11 3200846

3. Sektor za građevinsko zemljište – Pomoćnik direktora Snežana Vukotić

Tel:

+ 381 11 3200816

+ 381 11 3200835

Faks:

+ 381 11 3200816

+ 381 11 3200835

4. Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove – v.d. Pomoćnik direktora Radomir Tešić

Tel:

+ 381 11 3200839

+ 381 11 3200899

Faks:

+ 381 11 3200839

+ 381 11 3200899

5. Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona - Pomoćnik direktora Gordana Stijović

Tel:

+ 381 11 3200821

Faks:

+ 381 11 3200821

6. Sektor za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima- v.d. Pomoćnik direktora Đorđije Roganović

Tel:

+ 381 11 3200830

Faks:

+ 381 11 3200906

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo