MENI
Naslovna » Kontakti

Kontakti

Kontaktirajte nas na:

REPUBLIČKA DIREKCIJA
ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: Kralja Milana 16

11000 Beograd

Srbija

e-mail adresa: direkcija@rdi.gov.rs

Kabinet direktora - Direktor Jovan Vorkapić

Tel:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

Faks:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

1. Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije – v.d. Pomoćnik direktora Dragana Gođevac Obradović

Tel:

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3346317

Faks:

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3346317

2. Sektor za imovinski postupak - Pomoćnik direktora Aleksandra Gavrilović

Tel:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

Faks:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

3. Sektor za građevinsko zemljište – Pomoćnik direktora Snežana Vukotić

Tel:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

Faks:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

4. Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove – v.d. Pomoćnik direktora Radomir Tešić

Tel:

+ 381 11 3346397

+ 381 11 3286322

Faks:

+ 381 11 3346397

+ 381 11 3286322

5. Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona - Pomoćnik direktora Gordana Stijović

Tel:

+ 381 11 3346435

Faks:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo