MENI
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

03.07.2020.

Obaveštenje

Pisarnica Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije od 03.07.2020. godine prima poštu isključivo elektronski na adresu elektronske pošte: pisarnica@rdi.gov.rs

Prijem stranaka nije moguć bez prethodno odobrene najave, koju možete ostvariti telefonskim kontaktom sa odgovarajućim službama Direkcije.

14.05.2020.

Obaveštenje o radu pisarnice

PISARNICA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU RS, OD 11. MAJA 2020. god , PRIMA PISMENA STRANAKA U OKVIRU REDOVNOG RADNOG VREMENA OD 7,30-15 ČASOVA.

NA OSNOVU Odluke o proglašenju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS“, br. 23/20, 24/20…60/20)  i Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti  COVID-19  („Službeni glasnik RS“, br. 37/20, STRANKE SU DUŽNE DA SE PRILIKOM PREDAJE PISMENA PRIDRŽAVAJU PROPISANIH MERA:
- da prođu dezo barijeru-dezinfekcija obuće
- da na rukama imaju rukavice i masku na licu
- da prođu bezbednosni pregled-merenjem temperature, od strane radnika na obezbeđenju

 

20.08.2020.

JNMV 27/20 - Nabavka klima uređaja sa montažom i demontažom na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

15.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.08.2020.

JNOP 24/20 - Nabavka i postavljanje mobilnih barijera za usmeravanje saobraćaja i saobraćajnih znakova sa stubovima, na primarnim graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

31.08.2020.

Odgovor na Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.09.2020.

Odluka o dodeli ugovorae

06.08.2020.

JNMV 25/2020 - Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije na GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

10.08.2020.

Pitanje i odgovor

21.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

10.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2020.

JNMV 26/2020- Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekata na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

18.08.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

24.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu

24.07.2020.

JN 20/2020- Usluge redovnog i dodatnog održavanja aplikativnog softvera ,,Registar evidencije nepokretnosti u javnoj svojini"

Preuzmite odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

25.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2020.

JN 18/2020 - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji poslovnog objekta –zgrade u ulici Kosovska 31. u Beogradu

Preuzmite Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

29.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora

08.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.06.2020.

JN 16/2020 - Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom graničnog prelaza Kotroman II faza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

01.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora

27.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.06.2020.

JN 14/2020 - Nabavka radova na izgradnji GP Kotroman 2.faza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentacijuu

30.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora

06.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.05.2020.

JNMV 11/2020 - Održavanje sistema video nadzora na drumskim graničnim i pograničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

19.05.2020.

Pitanje i odgovor br.1

27.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

08.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2020.

Javna nabavka br.15/2020- Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- Izvozvođenje dodatnih radova na restauraciji zgrade Železničke stanice u Beogradu

Preuzmite Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

04.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

27.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.03.2020.

Centralizovana javna nabavka 5/2019- elektična energija

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2020.

JNMV 9/2020 - Održavanje automatskih rampi na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

13.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

19.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2020.

JNMV 7/2020 - Nabavka usluga – tekuće održavanje i hitne intervencije na mašinskim instalacijama na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

10.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

19.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2020.

Javna nabavka 6/2020 – Nabavka usluga – tekućeg održavanja i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

19.03.2020.

Izmenjen poziv za dostavljanje ponuda

01.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora

11.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2020.

Javna nabavka 8/2020 – Nabavka usluge ugradnje dekorativne rasvete za poslovni objekat u Kosovskoj 31, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

28.02.2020.

Pitanje i odgovor br.2

05.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.02.2020.

Javna nabavka 2/2020 – Nabavka radova na adaptaciji prostorija i terminala na GP Horgoš, Sremska Rača i Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

27.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjen Obrazac br.3

Pitanje i odgovor br.1

17.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.02.2020.

Javna nabavka male vrednosti 3/2020 –Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

25.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

11.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.02.2020.

Javna nabavka 5/2020 –Nabavka radova tekućeg održavanja i hitnih intervencija građevinskih radova na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

03.03.2020.

Pitanje i odgovor br.2

13.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

31.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2020.

Javna nabavka male vrednosti 1/2020 – Održavanje biofekalnog kolektora na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

13.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

12.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.01.2020.

Centralizovana javna nabavka 6/2018 – osiguranje zaposlenih i drugih lica

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

29.11.2019.

Javna nabavka 46/19 – Radovi na zaprečavanju na graničnim prelazima prema Crnoj Gori

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 43/19 – Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izvođenje radova na vodovodnoj mreži za GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

03.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo