MENI
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

13.02.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 4/19 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

05.02.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 3/19 - Održavanje elektro-energetskog sistema instalacija u objektima GP Horgoš

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

01.02.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 1/19

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.12.2018.

Centralizovana javna nabavka 9/18 - računarska oprema

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

24.12.2018.

Centralizovana javna nabavka 6/18 - usluga osiguranja zaposlenih i drugih lica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

10.12.2018.

Centralizovana javna nabavka 4/18 - kancelarijski nameštaj

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

12.10.2018.

Nabavka usluge izrade idejnog i projekta za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta
Javna nabavka JN 11/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

09.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.09.2018.

Centralizovana javna nabavka 3/18 - osiguranje imovine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

11.07.2018.

Centralizovana javna nabavka 6/17 - nabavka električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2018.

Centralizovana javna nabavka 8/17- originalni toneri za Xerox uređaje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2018.

Centralizovana javna nabavka 4/15 - reciklirani toneri

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.03.2018.

Izvođenje radova na održavanju objekata na graničnom prelazu Batrovci
Javna nabavka JN 8/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

12.04.2018.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori u PDF formatu

26.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora

09.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2018.

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na GP Horgoš
Javna nabavka male vrednosti JNMV 7/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

26.03.2018.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori u PDF formatu

02.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora

16.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.02.2018.

Sprovođenje promena na katastarskim parcelama-preparcelacija
Javna nabavka male vrednosti JNMV 4/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

23.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

26.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.02.2018.

Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama
Javna nabavka male vrednosti JNMV 3/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.02.2018.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori u PDF formatu

19.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

22.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.02.2018.

Nabavka putničkih automobila
Javna nabavka JN 2/18

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

08.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

13.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.01.2018.

Оdržаvаnjе biоfеkаlnоg kоlеktоrа nа GP Bаtrоvci
Јаvnа nаbаvkа mаlе vrеdnоsti ЈNМV 1/18

Prеuzmitе pоziv u PDF fоrmаtu

Prеuzmitе kоnkursnu dоkumеntаciјu u PDF fоrmаtu

01.02.2018.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori u PDF formatu

06.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

15.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2017.

IZVOĐENjE RADOVA NA ODRŽAVANjU OBJEKATA NA GP HORGOŠ
JN br. 6/2017

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

29.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora

16.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2018.

Odluka o obustavi postupka-partija 1

20.07.2017.

Centralizovana javna nabavka 7/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Sanitarne usluge

21.02.2017.

Nabavka računarske opreme
Javna nabavka male vrednosti JNMV 5/17

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

09.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2017.

Nabavka usluga – Održavanje biofekalnog kolektora na GP Batrovci
Javna nabavka male vrednosti, JNMV 2/17

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

31.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 – pitanja i odgovori

08.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

24.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo