MENI
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

24.02.2020.

Javna nabavka 6/2020 – Nabavka usluga – tekućeg održavanja i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

24.02.2020.

Javna nabavka 8/2020 – Nabavka usluge ugradnje dekorativne rasvete za poslovni objekat u Kosovskoj 31, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

14.02.2020.

Javna nabavka 2/2020 – Nabavka radova na adaptaciji prostorija i terminala na GP Horgoš, Sremska Rača i Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

11.02.2020.

Javna nabavka male vrednosti 3/2020 –Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

25.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

11.02.2020.

Javna nabavka 5/2020 –Nabavka radova tekućeg održavanja i hitnih intervencija građevinskih radova na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

30.01.2020.

Javna nabavka male vrednosti 1/2020 – Održavanje biofekalnog kolektora na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

13.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

03.01.2020.

Centralizovana javna nabavka 6/2018 – osiguranje zaposlenih i drugih lica

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

29.11.2019.

Javna nabavka 46/19 – Radovi na zaprečavanju na graničnim prelazima prema Crnoj Gori

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 43/19 – Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izvođenje radova na vodovodnoj mreži za GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

03.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo