MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe

Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe

Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe obavlja poslove koji se odnose na: vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti (po korisniku, vrsti i vrednosti), zbirne evidencije pokretnih stvari (po korisnicima, vrsti i vrednosti) i evidencije poklona u državnoj svojini; vođenje evidencije o stanju i kretanju sredstava u državnoj svojini kroz ažuriranje podataka iz evidencija dobijenih od strane korisnika sredstava u državnoj svojini i podataka o sredstvima u državnoj svojini stečenih po sili zakona; pripremu i dostavljanje izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu; uknjižbu državne svojine na nepokretnosti u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima; praćenje i razradu projekata informacionog sistema i automatske obrade podataka kao i organizacija vršenja automatske obrade podataka i prikupljanje i sređivanje podataka neophodnih za ažurno vođenje evidencije; vođenje propisanih evidencija i izdavanje uverenja iz tih evidencija; praćenje, analizu i unapređenje korišćenja računarske opreme neophodne za funkcionisanje registra državne imovine; pripremu planova i programa razvoja sistema iz delokruga rada Direkcije; prikupljanje i sređivanje određenih podataka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova kao i obavljanje tehničkih operacija u vezi sa tim, i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za evidenciju i poslove uknjižbe obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za pripremu podataka i poslove uknjižbe,

1.1. Grupa za uknjižbu državne imovine,

1.2. Grupa za pripremu podataka za evidenciju,

2. Odeljenje za evidentiranje sredstava u državnoj svojini i automatsku obradu podataka

1.1. Grupa za kontrolu podataka evidentirane imovine u državnoj svojini.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo