МЕНИ
Насловна » Контакти

Контакти

Контактирајте нас на:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Адреса: Краља Милана 16

11000 Београд

Србија

e-mail адреса: direkcija@rdi.gov.rs

Кабинет директора - Директор Joван Воркапић

Тел:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

Факс:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

1. Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије – в.д. Помоћник директора Драгана Гођевац Обрадовић

Тел:

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3346317

Факс:

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3346317

2. Сектор за имовински поступак - Помоћник директора Александра Гавриловић

Тел:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

Факс:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

3. Сектор за грађевинско земљиште – Помоћник директора Снежана Вукотић

Тел:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

Факс:

+ 381 11 3346607

+ 381 11 3346488

4. Сектор за финансијско-материјалне и опште послове – в.д. Помоћник директора Радомир Тешић

Тел:

+ 381 11 3346397

+ 381 11 3286322

Факс:

+ 381 11 3346397

+ 381 11 3286322

5. Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона - Помоћник директора Гордана Стијовић

Тел:

+ 381 11 3346435

Факс:

+ 381 11 3287087

+ 381 11 3287112

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво