МЕНИ
Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

13.02.2019.

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 4/19 - Набавка услуге оглашавања у дневним новинама

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.02.2019.

Појашњење - питање и одговори

26.02.2019.

Одлука о додели уговора

11.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

05.02.2019.

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 3/19 - Одржавање електро-енергетског система инсталација у објектима ГП Хоргош

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

18.02.2019.

Одлука о додели уговора

04.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018.

Централизована јавна набавка 9/18 - рачунарскa опремa

Обавештење о закљученом уговору П2

24.12.2018.

Централизована јавна набавка 6/18 - услуга осигурања запослених и других лица

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

10.12.2018.

Централизована јавна набавка 4/18 - канцеларијски намештај

Обавештење о закљученом уговору П1

12.10.2018.

Набавка услуге израде идејног и пројекта за извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта
Јавна набавка ЈН 11/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.10.2018.

Одлука о додели уговора

09.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018.

Централизована јавна набавка 3/18 - oсигурање имовине

Обавештење о закљученом уговору П17

Обавештење о закљученом уговору П7

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 6/17 - набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 8/17- оригинални тонери за Xerox уређаје

Обавештење о закљученом уговору

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 4/15 - рециклирани тонери

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2018.

Извођење радова на одржавању објеката на граничном прелазу Батровци
Јавна набавка ЈН 8/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

12.04.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

26.04.2018.

Одлука о додели уговора

09.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018.

Извођење грађевинско занатских радова на ГП Хоргош
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 7/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

26.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

02.04.2018.

Одлука о додели уговора

16.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018.

Адаптација и реконструкција Кур салона у Бањи Ковиљачи
Јавна набавка ЈН 5/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

15.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

16.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

19.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Образац број 1

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

20.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

21.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

28.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

29.03.2018.

Измена конкурсне документације

Прилог 1

30.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

02.04.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

04.04.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

11.04.2018.

Одлука о додели уговора

19.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2018.

Одлука о измени уговора

14.02.2018.

Спровођење промена на катастарским парцелама-препарцелација
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 4/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

23.02.2018.

Одлука о додели уговора

26.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору

26.01.2018.

Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

01.02.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

06.02.2018.

Одлука о додели уговора

15.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2017.

Централизована јавна набавка 7/2017

Обавештење о закљученом уговору – Санитарне услуге

30.01.2017.

Набавка услуга – Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци
Јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 2/17

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

31.01.2017.

Појашњење конкурсне документације бр. 1 – питања и одговори

08.02.2017.

Одлука о додели уговора

24.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво