МЕНИ
Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

14.05.2020.

Обавештење о раду писарнице

ПИСАРНИЦА РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ РС, ОД 11. МАЈА 2020. год , ПРИМА ПИСМЕНА СТРАНАКА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ОД 7,30-15 ЧАСОВА.

НА ОСНОВУ Одлуке о проглашењу заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20, 24/20…60/20)  и Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести  COVID-19  („Службени гласник РС“, бр. 37/20, СТРАНКЕ СУ ДУЖНЕ ДА СЕ  ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ ПИСМЕНА ПРИДРЖАВАЈУ ПРОПИСАНИХ  МЕРА:
- да прођу дезо баријеру-дезинфекција обуће
- да на рукама имају рукавице и маску на лицу
- да прођу безбедносни преглед-мерењем температуре, од стране радника на обезбеђењу

 

15.05.2020.

ЈНМВ 11/2020 - Одржавање система видео надзора на друмским граничним и пограничним прелазима

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.05.2020.

Питање и одговор бр.1

27.05.2020.

Одлука о додели уговора

14.04.2020.

Јавна набавка бр.15/2020- Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда- Извозвођење додатних радова на рестаурацији зграде Железничке станице у Београду

Преузмите Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

04.05.2020.

Одлука о додели уговора

27.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2020.

Централизована јавна набавка 5/2019- електична енергија

Преузмите Обавештење о закљученом уговору

27.02.2020.

ЈНМВ 7/2020 - Набавкa услуга текуће одржавање и хитне интервенције на машинским инсталацијама на објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

10.03.2020.

Одлука о додели уговора

19.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

Јавна набавка 6/2020 – Набавка услуга – текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

19.03.2020.

Измењен позив за достављање понуда

01.04.2020.

Oдлука о додели уговора

11.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

Јавна набавка 8/2020 – Набавка услуге уградње декоративне расвете за пословни објекат у Косовској 31, према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

25.02.2020.

Питање и одговор бр.1

28.02.2020.

Питање и одговор бр.2

05.03.2020.

Одлука о додели уговора

23.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

11.02.2020.

Јавна набавка мaле вредности 3/2020 – Набавка услуга оглашавања у дневним новинама

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

25.02.2020.

Одлука о додели уговора

11.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

11.02.2020.

Јавна набавка 5/2020 – Набавка радова текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

25.02.2020.

Питање и одговор бр.1

03.03.2020.

Питање и одговор бр.2

13.03.2020.

Одлука о додели уговора

31.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2020.

Јавна набавка мaле вредности 1/2020 – Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

13.02.2020.

Одлука о додели уговора

12.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

03.01.2020.

Централизована јавна набавка 6/2018 – осигурање запослених и других лица

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

29.11.2019.

Јавна набавка 46/19 – Радови на запречавању на граничним прелазима према Црној Гори

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

16.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019.

Јавна набавка број 43/19 – Набавка услуга израде техничке документације за извођење радова на водоводној мрежи за ГП Прешево

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

03.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво