МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи који нису актуелни

Oгласи који нису актуелни

21.06.2016.

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда (број 2/2016)

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2016.

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда (број 1/2016)

Преузмите оглас у PDF формату

26.12.2014.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

25.11.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

Преузмите оглас као JPG слику

03.11.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У УЖИЦУ,
И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

05.08.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите позив у DOC формату

29.07.2014.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите позив у DOC формату

22.07.2014.

О Г Л А С
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите позив у DOC формату

02.06.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

15.05.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

13.05.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

14.04.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у DOC формату

27.02.2014.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Преузмите оглас у DOC формату

17.01.2014.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

12.12.2013.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Грачаничка бр. 8

на основу тачке 2. Одлуке директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије 03 Број: 46-413/2013 од 5. децембра 2013. године, објављује

О б а в е ш т е њ е
о
ПОНИШТАВАЊУ У ЦЕЛОСТИ

огласа објављеног у дневном листу „Данас“ од 7. новембра 2013. године, ради отуђења покретних ствари – теретних возила и механизације у својини Републике Србије, прикупљањем писмених понуда

У поступку покренутом на основу Закључака Владе 05 Број: 46-5918/2013 од 12. јула 2013. године и 05 Број: 46-6932/2013 од 9. августа 2013. године и Одлуке директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије 03 Број: 46-413/2013 од 16. августа 2013. године, ради отуђења покретних ствари – теретних возила и механизације у својини Републике Србије, прикупљањем писмених понуда, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије је због наступања промењених околности које се односе на имовинско – правни статус истих, а из разлога заштите интереса Републике Србије и учесника у поступку донео Одлуку 03 Број: 46-413/2013 од 5. децембра 2013. године, којом се поништава оглас објављен у дневном листу „Данас“ од 7. новембра 2013. године, у целости.

Преузмите обавештење у PDF формату

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

10.12.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

26.11.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

08.11.2013.

Преузмите оглас у DOC формату

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

06.11.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

20.9.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

16.9.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

27.6.2013.

Преузмите оглас у PDF формату

 

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво