МЕНИ
Насловна » Актуелности »Одржан први састанак Mешовитог комитета за сукцесију

Одржан први састанак Mешовитог комитета за сукцесију

30.11.2018.

Први састанак Мешовитог комитета за сукцесију покретне и непокретне имовине из Анекса А Споразума о питањима сукцесије одржан је 22. новембра у Београду, а састанку су присуствовале делегације свих држава сукцесора.

На састанку је утврђена методологија будућег рада која би требало да олакша комунукацију и убрза даљи рад овог Комитета.

Анекс А Споразума о питањима сукцесије се односи на имовину бивше СФРЈ, у највећем делу на војну имовину некадашње ЈНА и другу савезну имовину, без конзулата и амбасада.

Део састанка у Београду је био посвећен разматрању досадашњих активности предузетих у циљу припреме и спровођења Анекса А Споразума о питањима сукцесије које је подразумевало излагање чланова делегација држава сукцесора о питањима из њихове надлежности. Та питања се тичу активности и мера које су предузели надлежни органи држава сукцесора.

На састанку је договорено да следећи састанак Комитета буде одржан у наредних шест месеци у Словенији.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво